Пътешествия из Барселона
English
info@friend-trips.com

Поверителност

Чрез настоящето съобщение Туристическа Агенция FRIEND TRIPS (регистрирана марка на дружество FRIEND PERSTO S.L.), вписана в търговския регистър на град Барселона том 42 856, лист 157, страница В-415 981, с данъчен номер ES B-65675787, туристически лиценз № GC-002345 и адрес на дейността Ronda de Universitat, 15, 1-1, 08007 Barcelona, тел. 0034 930 231 738 и електронна поща info@friend-trips.com, съобщава на потребителите и ползващите интернет страница www.friend-trips.com своята политика за защита на личните данни, за да могат потребителите да решат сами и доброволно дали ще предоставят на FRIEND TRIPS поисканите лични данни, които са необходими за предоставяне на услуги и отговаряне на запитвания в резултат на регистрация или попълване на онлайн формуляр с данни.

FRIEND TRIPS запазва правото си да променя Политиката за Личните Данни, за да я поддържа обновена според действащото законодателство за защита на личните данни. В дадените случаи FRIEND TRIPS ще уведоми предварително въведените промени на тази интернет страница.

Посещението на тази интернет страница не означава, че потребителят е задължен да предостави каквато и да е лична информация. В случай, че потребителят предостави информация от личен характер, данните взети от тази интернет страница ще бъдат лоялно и законно третирани във всеки един момент според принципите и правата на Закон 15/1999 от 13 декември за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД) според испанското законодателство (на испански език Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)).

Право на информация

Според чл. 5 на ЗЗЛД ви уведомяваме, че предоставените от вас лични данни ще се съхраняват във файла “КЛИЕНТИ”, чийто собственик е туристическа агенция FRIEND TRIPS, която е вписана в регистъра за Защита на личните данни на Испанската агенция за защита на личните данни. Крайната цел за използването на личните ви данни ще бъде тяхното съхранение от нашето дружество, за да можем да ви предоставим желаната от вас услуга като изработим и ви изпратим (по обикновена поща, електронна поща или ви се обадим по телефона) съобщения относно различни продукти и услуги, които предоставя нашата фирма, за което имаме вашето съгласие. Отговорника за този файл е FRIEND TRIPS, с адрес на регистрация упоменат по-горе, вие можете да упражните своето право на достъп, промяна, анулиране и противопоставяне като изпратите писмено съобщение на горе упоменатия адрес според условията на Испанската Агенция за Защита на Личните Данни (Инструкция 1/2000 от 1 декември; на испански език: Instrucción 1/2000 de 1 de diciembre), която се отнася до упоменатите права, или да се явите лично в нашият централен офис като се идентифицирате.

В момента, в който данните ви бъдат взети ще бъде упоменато естеството на взимане на личните ви данни: доброволно или задължително. При отказване от доброволно предоставяне на данни, които са обозначени като задължителни, ще доведе до невъзможността за предоставяне на услугите.

Съгласие за предоставена информация

Потребителите, които предоставят данни от личен характер в тази интернет страница са напълно съгласни с включването им в автоматичния файл, чийто представител и собственик е FRIEND TRIPS, който ще се използва за предните упоменати цели.

Принцип на качество на данните

Предоставените от потребителите личните данни ще бъдат точни и актуални, така че да отговарят на сегашнто състояние на потребителя. В следствие, на което потребителя е отговорен за достоверността и точността на предоставените лични данни и се задължава да съобщи за всякакви бъдещи промени. FRIEND TRIPS ще анулира личните данни, когато те вече не са необходими и не съответстват на целта, за която са били събрани. Анулирането ще блокира данните и те ще бъдат запазени единствено и само, за да са на разположение на Държавните институции, Съдии и Съдилища, за да могат да бъдат проверени, в случай, че възникне завеждане под отговорност в следствие на тяхното третиране по време на срока им на давност. Веднага щом приключи упоменатия срок ще се премахнат вашите лични данни.

Принцип на сигурността на данните

FRIEND TRIPS е взела всички необходими технически и организативни мерки, за да гарантира сигурността на личните данни и да избегне тяхната промяна, загуба, неупълномощено използване или достъп. Взетите мерки за сигусрност са в съответствие с естеството на предоставените лични данни.

Използване на Cookies (бисквитки)

Бисквитките са малки файлове с данни, които интернет страницата изпраща на потребителския браузър, който след това съхранява тази информация в потребителската система. Бисквитките позволяват на интернет страницата да „запомни” информацията за потребителските предпочитания или до излизането му от прозореца на браузера, който ползва в момента (при временни бисквитки), или до момента, в който потребителя деактивирате или изтрие тези бисквитки. Достъпът до тази интернет страница може да изисква използването на бисквитки, които ще имат за цел да улеснят сърфирането из различните продукти или предлагани услуги, и за да може да предложи реклама или определено съдържание или информация, която е интересна за потребителя. Бисквитките не могат да четат файлове създадени от други доставчици. Потребителят има опция, от която може да конфигурира своя браузер, за да бъде известен на своя монитор за получаването на бисквитки и за да възпрепятства инсталирането на бисквитки на своя хард диск. За изпълнението, на което и за по-подробна информация потребителят трябва да се консултира с наръчника за инструкции на своя браузер. Нито една бисквитка не позволява да се вземе информация от хард диска на потребителя или да даде достъп до лична информация, тяхната функция е да свърже браузъра на даден компютър с един анонимен код. Единствения начин, по който личната информация на един потребител става част от файла бисквитка е, че потребителя е дал лично тази информация на сървъра.

Изпращане на съобщения с търговска цел по електронна поща или други електронни средства

Тъй като електронната поща на потребителя е част от данните от личен характер, и когато той разреши идентифицирането чрез включването му във формуляра за онлайн данни, той дава своето разрешение на FRIEND TRIPS, да го използва за изпращането на търговски съобщения или промоции свързани с продуктите или услугите, които извършва нашето дружество. Тези съобщения ще бъдат изпратени като съдържат думата реклама в началото на съобщението и ще бъдат ясно идентифицирани с FRIEND TRIPS. Въпреки това вие можете да анулирате по всяко време съгласието си за получаването на търговски съобщения като изпратите съобщение на нашата електронна поща info@friend-trips.com.