Пътешествия из Барселона
English
info@friend-trips.com

Барселона Европейска Столица на Иновациите „iCapital“

Барселона iCapital на ЕвропаБарселона

„Барселона, градът на хората“

Европейската комисия връчи наградата за Европейска Столица на Иновациите (iCapital) на Барселона заради „въвеждане на новите технологии, които сближават града и гражданите“. Барселона беше избрана от експертен независим комитет измежду съревнование с Гренобъл (Франция) и Грьонинген (Холандия). Наградата от 500 000€ беше връчена на 11 март 2014 г. по време на закриването на Конференцията за Иновациите 2014. Наградата ще бъде използване за задълбочаване на усилията на Барселона свързани с иновациите.

Майре Геогеган Квин, европейски комисар за иновативни изследвания, отбеляза, че „Барселона печели наградата iCapital заслужено, заради своята отдаденост в използването на новите технологии от своите граждани. Въпреки всичко имаше много други ценни инициативи и предложения, моето желание е градовете и регионите да се събират и да споделят своите практики.“

През септември 2011 г. кметството на Барселона сложи началото на проекта „Барселона, градът на хората“ въвеждайки използването на новите технологии, за да стимулира иконимическия растеж и благосъстоянието на гражданите. Използваха се следните инициативи:

  • инициатива за свободен достъп до данни, които предлагат ценна информация за фирми и частни лица.
  • инициатива за развитие на устойчивата градска среда с интелигентно осветление, електрически автомобили и спестяване на енергия чрез отпадъчни системи.
  • социални иновации.
  • съдействие при образуването на съюзи между изследователските центрове, университети и частни и обществени членове в самия проект.
  • подобряване на „интелигентните центрове“ чрез центровете ТИК (техники за иновация и комуникация), които стимулират иновациите в различни зони на града.

Иновацията е от основно значение за икономическия растеж и конкурентноспособността на фирмите. В момента две трети от населението на Европейския Съюз живее в градски зони. За това тези зони трябва да играят главна роля, за да стане Европа по-иновативна, в същото време градските зони ще се превърнат в по-добро място за живеене.

Чрез наградата за Европейска Столица на Иновациите, Европейската Комисия признава на градовете усилието им да стимулират въвеждането на иновациите и да подобрят качеството на живот на гражданите.

Източник: European Comission Press Release, Снимка: Friend Trips
Отговорете